Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Rolnik znalazł na pastwisku niewybuchy z okresu II wojny światowej

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

31/08/2023 Polska, Warmińsko-Mazurskie, Węgorzewo (Węgorzewski)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law and/or enforcement agency for assistance”.

W niedzielę (27 sierpnia) oficer dyżurny z węgorzewskiej komendy przyjął zgłoszenie o odnalezieniu niewybuchów. Na miejsce został skierowany patrol wraz z policyjnym pirotechnikiem. Jak się okazało mieszkaniec gminy Pozezdrze, podczas wypasania krów na pastwisku natknął się na pięć niewybuchów. Według pirotechnika są to miny przeciwpancerne RM 43 pochodzące najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej.

Zdjęcie-Zródłow: gizycko.info

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn