Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

RESZEL: Ewakuowano 48 osób! Znaleziono niewybuch!

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

15/03/2023 Polska, Warmińsko-Mazurskie, Kętrzyn (kętrzyński), Reszel (Reszlu)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law e enforcement agency for assistance”.

W czwartek (09.03.2023) o godz. 10:30 oficer dyżurny kętrzyńskich policjantów został powiadomiony, że podczas prac ziemnych została znaleziona amunicja do pancerfausta. Z przekazanych informacji wynikało, że do „nietypowego znaleziska” doszło przy ul. Ogrodowej w Reszlu. We wskazane miejsce został wysłany policyjny patrol z Komisariatu Policji w Reszlu oraz podkom. Paweł Pieniak policyjny pirotechnik. Wstępna ocena specjalisty potwierdziła, że jest to Panzerfaust-bezodrzutowy granatnik przeciwpancerny jednorazowego użytku pochodzący z okresu II Wojny Światowej. Miejsce z którego wykopano ten przedmiot do czasu przybycia patrolu saperskiego zabezpieczyli funkcjonariusze, nie dopuszczając osób postronnych. Po przybyciu patrolu saperskiego na czas podjęcia granatnika z pobliskich budynków ewakuowano 48 osób. Po jego podjęciu i sprawdzeniu terenu  saperzy zabrali pocisk na specjalny poligon, gdzie zostanie zdetonowany.

Pamiętajmy, że znalezisk przypominających niewybuchy nie wolno pod żadnym pozorem dotykać, ani tym bardziej przenosić czy rozbrajać. Miejsce, w którym znaleziono niebezpieczny przedmiot, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów.

Zdjęcie-Zródłow: info-ketrzyn24.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biographie d’une Bombe is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, raising awerness about this topic is what drives us. We apologize if we make use of pictures in yours articles, but we need them to put a context in how findings are done. We will (and we always do) cite source and author of the picture. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn