Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Posowieckie stanowisko bojowe odkryte w Tworkowie

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

16/12/2021 Polonia, Slesia, Racibórz, Krzyżanowice, Tworków

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Do ujawnienia przedmiotów z 1945 r. doszło przy ul. Głównej na terenie budowy kompleksu handlowego. Jak podaje rzecznik prasowy raciborskiej Komendy Powiatowej Policji, nadkom. Mirosław Szymański, są wśród nich: pocisk moździerzowy, dwa granaty ręczne, duże ilości zapalników do granatów i amunicji do broni maszynowej. Patrol policji przez całą noc pilnował znaleziska. Nie jest to pierwsze takie w Tworkowie, gdzie wiosną 1945 r. toczyły się ciężkie walki pomiędzy Wehrmachtem a Armią Czerwoną. Może być tu mowa o radzieckim stanowisku (być może moździerza) lub strzeleckim/okopie z okresu kwietnia 1945 r. Na zdjęciach z dużym prawdopodobieństwem widoczny radziecki granat moździerzowy kalibru 120mm (raczej nieużyty), pełne naboje do karabinu Mosin-Nagant oraz prawdopodobnie granaty ręczne rg-42 lub rpg-40. Przypuszczam, że w tym miejscu może zalegać więcej sprzętu lub amunicji. Granat moździerzowy i ręczne zdecydowanie niebezpieczne – temat dla saperów – komentuje Michał Kroczek, autor książki Raum Tunskirch: działania wojenne nad górną Odrą w kwietniu 1945 roku. – W rejonie kościoła były ciężkie walki, tak jak na całym obszarze Tworkowa – dodaje. Ostrzega, by nie zbliżać się do takich znalezisk. – Materiał wybuchowy po tylu latach w ziemi staje się skrajnie niestabilny fizyko-chemicznie i nawet dostęp powietrza czy zmiana temperatury może wzniecić wybuch, nie tylko samo uderzenie sprzętem. A taki granat 120 mm odlamkowo-burzacy może zrobić w okolicy trochę “zamieszania” – tłumaczy.

Zdjęcie-Zródłowy: naszraciborz.pl

Autor: red., fot. M. Madzgała, Nasz Tworków, redakcja@naszraciborz.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, raising awerness about this topic is what drives us. We apologize if we make use of pictures in yours articles, but we need them to put a context in how findings are done. We will (and we always do) cite source and author of the picture. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn