Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Pocisk artyleryjski na leśnej polanie w Żurowej

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

10/02/2024 Polska, Małopolskie, Tarnów, (Tarnowski), Szerzyny, Żurowa

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law and/or enforcement agency for assistance”.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przyjął zgłoszenie od pracownika Lasów Państwowych o znalezieniu na terenie lasu w Żurowej niewybuchu. Na miejsce wysłano policjantów z nieetatowej grupy minersko-pirotechnicznej. Funkcjonariusze zidentyfikowali znalezisko jako pocisk artyleryjski kalibru 75 minimetrów, pochodzący z czasów II wojny światowej. Niewybuch leżał przy pniu drzewa, bezpośrednio na ziemi. Powiadomiony został patrol saperski 21 Batalionu Wojska Polskiego z Rzeszowa. Żołnierze przyjechali, zabezpieczyli niewybuch, sprawdzili przyległy teren wykluczając możliwość pozostawienia w tym miejscu innych pocisków, a następnie przetransportowali go i zneutralizowali na poligonie wojskowym – relacjonuje asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy tarnowskiej policji. Policja przypomina, że tego typu znaleziska pomimo upływu lat wciąż są bardzo niebezpieczne i w przypadku ich odnalezienia należy zachować szczególną ostrożność. Niewybuchów i niewypałów nie można odkopywać, przenosić ani dotykać. Należy jak najszybciej powiadomić policję, a do czasu przyjazdu funkcjonariuszy, oznaczyć miejsce tak, by uniemożliwić dostęp do niego osobom postronnym

Zdjęcie-Zródłow: tarnow.net.pl

Funkcjonariusze przypominają!

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału, nie należy go dotykać, oglądać czy przenosić lecz natychmiast zadzwonić na policję.

Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i natychmiast przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom, np. Policji.

Informując o niebezpiecznym znalezisku należy precyzyjnie określić miejsce odnalezienia, określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość, podać telefon lub adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku.

Policjanci podkreślają, że wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych.

W przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomi o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczy miejsce do czasu ich przybycia.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn