Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Niewypał zidentyfikowali jako granat ręczny R-42 pochodzący z okresy II Wojny Światowej

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

22/05/2023 Polska, Śląskie, Żywiec (Żywiecki)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law and/or enforcement agency for assistance”.

Świnna. Policja Żywiec. W Rychwałdku jeden z mieszkańców odnalazł granat ręczny pochodzący z okresu II Wojny Światowej. Żywieccy policjanci zabezpieczyli miejsce niebezpiecznego znaleziska. Apelujemy, aby w przypadku znalezienia takich przedmiotów pod żadnym pozorem ich nie dotykać ani nie przenosić! 15 maja tuż przed 19.00 dyżurny Komisariatu Policji w Jeleśni otrzymał informację od jednego z mieszkańców, że w masywie leśnym w Rychwałdku znajduje się przedmiot przypominający stary pocisk lub granat. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci zajmujący się rozpoznaniem minersko-pirotechnicznym i potwierdzili zgłoszenie. Niewypał zidentyfikowali jako granat ręczny R-42 pochodzący z okresy II Wojny Światowej. O niebezpiecznym znalezisku powiadomili wojskowych saperów. Aby nikomu nic się nie stało, do czasu ich przyjazdu, policjanci zabezpieczają teren. Liczące kilkadziesiąt lat, skorodowane niewypały mogą być bardzo niebezpieczne. Każde dotknięcie lub próba przemieszczenia takiego pocisku może zakończyć się tragedią, dlatego apelujemy o ostrożność i rozwagę. Przypominamy również o niezwłocznym zgłaszaniu odpowiednim służbom takich znalezisk.

Zdjęcie-Zródłow: zywiecsupernowa.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn