Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

NIEWYBUCHY. JAK SIĘ ZACHOWAĆ, GDY JE ZNAJDZIEMY

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

13/01/2021 Polonia, Bassa Slesia, Lubin

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Bardzo często podczas prac polowych bądź budowlanych wykopywane są z ziemi niewybuchy. Policjanci przypominają, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się znajduje niewybuch należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci i niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby pod numerem 112.

Lubińscy policjanci często otrzymują informację od mieszkańców naszego powiatu o ujawnionych  niewybuchach. Zgłaszający odkrywają tego typu niebezpieczne przedmioty podczas zwykłych prac ziemnych, czy też podczas pobytu w lesie. Najczęściej pochodzą one z czasów II wojny światowej.

Jak należy zachować się w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch?

Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Funkcjonariusze odpowiednio zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Niewybuchy zostaną zneutralizowane na poligonie. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów. Dotykanie ich czy przenoszenie może być śmiertelnie niebezpieczne.

asp. szt. Sylwia Serafin

Oficer prasowy KPP w Lubinie

Foto-Fonteelubin.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn