Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

NIEWYBUCH ZNALEZIONY W OSTROWIE

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

25/03/2022 Polonia, Precarpazia, Ropczyce-Sędziszów, Ostrów

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Na nietypowe znalezisko w sobotę natknął się mężczyzna, który spacerując po lesie w Ostrowie, znalazł niewybuch. Duży pocisk artyleryjski, pochodzący z okresu II wojny światowej znajdował się w zagłębieniu w ziemi. Do czasu przyjazdu saperów, miejsce znaleziska zostało zabezpieczone przez ropczyckich funkcjonariuszy. O tym, że w lesie można znaleźć nie tylko ciekawe okazy roślin, przekonał się mężczyzna, który podczas wycieczki trafił na niebezpieczne znalezisko, jakim był niewybuch. W sobotę przed godz. 13 dyżurny ropczyckiej komendy otrzymał, zgłoszenie, ze w zalesionym terenie w miejscowości Ostrów spacerujący po lesie mężczyzna znalazł niewybuch. Funkcjonariusze pojechali we wskazane przez zgłaszającego miejsce. Potwierdzili, że znaleziony przedmiot to niewybuch. Pocisk znajdował się w zagłębieniu w ziemi. Na miejsce skierowani zostali policjanci specjalizujący się w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego, którzy stwierdzili, że jest to pocisk artyleryjski produkcji rosyjskiej pochodzący prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Do czasu przyjazdu patroli saperskiego, miejsce znaleziska zostało zabezpieczone przez ropczyckich funkcjonariuszy.

Przypominamy!

W przypadku znalezienia niewybuchu należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Policję. W żadnym wypadku nie dotykajmy, nie przenośmy tych przedmiotów, gdyż jakiekolwiek manipulowanie przy pociskach grozi ich detonacją. W miarę możliwości oznaczmy miejsce, w którym znajdują się niewybuchy, nie dopuśćmy, by inne osoby naraziły się na niebezpieczeństwo

Zdjęcie-Zródłowy: rrs24.net

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, raising awerness about this topic is what drives us. We apologize if we make use of pictures in yours articles, but we need them to put a context in how findings are done. We will (and we always do) cite source and author of the picture. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn