Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Niewybuch znaleziony przez rolnika we wsi Żabice

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

21/05/2023 Polska, Lubuskie, Słubice (Słubicki)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law and/or enforcement agency for assistance”.

Górzyca. Elżbieta Samsel-Czerniawska

W powiecie słubickim w miejscowości Żabice rolnik znalazł niewybuch. Natychmiast powiadomił odpowiednie służby. Na miejsce skierowano 21. patrol saperski z 5. batalionu saperów 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Takie znaleziska trafiają się często. Szczególnie w miejscach bitew – mówi zastępca dowódcy patrolu saperskiego sierż. Karol Walczak: Dodajmy, że każdy kto znajdzie tego typu amunicję powinien zgłosić to na numer alarmowy.

Zdjęcie-Zródłow: zachod.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn