Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Niewybuch na placu budowy przedszkola w Rychnowach

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

02/06/2023 Polska, Pomorskie, Człuchów (Człuchowski)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law and/or enforcement agency for assistance”.

Niewybuch, prawdopodobnie w okresu II wojny światowej został dziś (31.06.) znaleziony na placu budowy przedszkola w Rychnowach, w gminie Człuchów. Na pocisk robotnicy natknęli się w wykiopie pomiędzy hydrofornią a stawianym właśnie obiektem – w sąsiedztwie tutejszej Szkoły Podstawowej. Informację o znalezieniu niewybuchu dyrektor placówki Alicja Czarnowska otrzymała przed 13.00, a więc w momencie, w którym kończyły się odbywające się dziś w placówce obchody Dnia Dziecka. Większość uczniów w tym czasie rozchodziła się lub odjeżdżała autobusami do domów. Pozostali zostali przeniesieni do skrzydła położonego najdalej od niewybuchu.

Zdjęcie-Zródłow: weekendfm.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn