Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Niecodziennie znalezisko w Babicach w powiecie chrzanowskim

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

21/09/2023 Polska, Małopolskie, Chrzanów (Chrzanowski-Chrzanowie), Babice (Babicach)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law and/or enforcement agency for assistance”.

Natalia FELUŚ

Saperzy są ponownie w drodze do kościoła w Babicach. Mają unieszkodliwić znalezione niewybuchy. Dwa pociski, które odkryto, znajdują się w murze ogrodzenia, a trzeci pocisk i grant są wbite w ścianę budynku. Miejsce nieprzerwanie jest zabezpieczane przez policję. W przypadku takich znalezisk, nigdy nie wiadomo, czy są rozbrojone, dlatego należy podjąć wszelkie środki ostrożności. Gmina Babice otrzymała 1 mln złotych na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowej dzwonnicy i muru przy Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Babicach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zdjęcie-Zródłow: radiokrakow.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn