Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Nam Thanh, distrutta bomba d’aereo

Categories: ultime

29/04/2020 Vietnam, Tay Bac, Dien Bien, Dien Bien Phu

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Điện Biên: Hủy nổ an toàn quả bom bi sót lại từ chiến tranh

Foto-Fonte: vtv.vn

Teritorio Nam Thanh, Comune Kha. Artificieri distruggono una bomba d’aereo da 600 libbre.

Tuy đã trải qua thời gian dài vùi sâu dưới lòng đất nhưng chúng vẫn cực kỳ nguy hiểm, có thể phát nổ và gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân bất cứ lúc nào.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn