Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Dien Bien Phu, distrutti residuati bellici

Categories: ultime

09/03/2020 Vietnam, Tay Bac, Dien Bien, Dien Bien Phu

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Sáng 7/3, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã tiêu hủy thành công hơn 300kg vũ khí, vật liệu nổ được phát hiện trong khu vực Di tích Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (hầm Đờ Cát), thuộc phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

Foto-Fonte: vietnamplus.vn

More than 300 kilograms of ammunition and explosives abandoned by the French colonialists after being defeated in the battle of Dien Bien Phu, were detonated today by experts from the Military Command of that city.

Fonte: plenglish.com

Durante lavori di scavi effettuati nel quartiere Thanh Trường, gli operai trovano granate d’artiglieria inesplose da 150 mm e di fabbricazione francese. Il materiale bellico è stato distrutto.

Tuy đã trải qua thời gian dài vùi sâu dưới lòng đất nhưng chúng vẫn cực kỳ nguy hiểm, có thể phát nổ và gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân bất cứ lúc nào.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn