Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Na pociski natrafiono podczas prowadzenia prac ziemnych przy czynnej linii kolejowej

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

06/01/2022 Polonia, Pomerania, Kartuzy, Żukowo

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Bogdan Bujak

Podczas prowadzenia prac ziemnych w rejonie dworca kolejowego w Pępowie odkryto niewybuchy z okresu II wojny światowej. Do rozminowania ładunków wybuchowych wezwano patrol saperski. Na niebezpieczne znalezisko natrafili w czwartek, 30 grudnia około godziny 13.30 pracownicy przeprowadzający wykopy wzdłuż torów kolejowych prowadzących na dworzec kolejowy w Pępowie. Wysłany na miejsce patrol policji potwierdził obecność czterech niewybuchów z okresu II wojny światowej, które znajdowały się około 50 metrów od najbliższych budynków mieszkalnych. Pociski były zakopane w ziemi około 12 metrów od czynnej linii kolejowej.

Zdjęcie-Zródłowy: gostynska.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, raising awerness about this topic is what drives us. We apologize if we make use of pictures in yours articles, but we need them to put a context in how findings are done. We will (and we always do) cite source and author of the picture. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn