Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Na peryferiach Nowej Rudy odnaleziono niewybuch

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

09/11/2021 Polonia, Bassa Slesia, Kłodzko

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Jak informuje podinspektor Wioletta Martuszewska z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, na znalezisko przypadkowo natrafił mężczyzna, który w krzakach zauważył przedmiot przypominający pocisk artyleryjski. Powiadomiony o tym fakcie został Oficer Dyżurny Komisariatu Policji w Nowej Rudzie skierował na miejsce patrol policji.

Photo-Source: 24klodzko.pl

Artificieri intervengono in un campo situato alla periferia della Città di Nowa Ruda a causa del rinvenimento di un proiettile d’artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale. L’ordigno nascosto dalla vegetazione è stato notato da un residente.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, raising awerness about this topic is what drives us. We apologize if we make use of pictures in yours articles, but we need them to put a context in how findings are done. We will (and we always do) cite source and author of the picture. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn