Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Na dwóch posesjach znaleziono niewybuchy

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

19/03/2022 Polonia, Slesia, Bielsko-Biała

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Wczoraj w godzinach popołudniowych w Bielowicku podczas robót ziemnych na terenie jednej z posesji ujawniony został pocisk artyleryjski, niewybuch pochodzący z okresu II Wojny Światowej. Policyjni pirotechnicy wyznaczyli strefę bezpieczną, a miejsce zostało zabezpieczone. Nie było konieczności ewakuacji, ponieważ miejsce jest niezamieszkałe. Podobne znalezisko zostało ujawnione dzisiaj w Czechowicach-Dziedzicach (Czechowice-Dziedzice). Na terenie budowy pracownicy ujawnili przedmiot przypominający wojenny niewybuch. Pirotechnik z bielskiej komendy potwierdził, że jest to pocisk pochodzący z okresu II Wojny Światowej. Miejsce zabezpieczyli policjanci, a do czasu jego usunięcia wstrzymano prace budowlane, pracownicy opuścili teren. Pociski niezwłocznie zostaną przekazane saperom z gliwickiej jednostki wojskowej, którzy zneutralizują niewybuchy.

Znalazłeś niewybuch? Nie ruszaj go i natychmiast powiadom Policję!

Po zgłoszeniu na miejsce natychmiast kierowani są policjanci z najbliższego patrolu, którzy zabezpieczają niebezpieczne znalezisko przed dostępem osób postronnych oraz wzywają policyjnego pirotechnika. Funkcjonariusz przeszkolony w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego sprawdza, czy znalezisko jest rzeczywiście niewybuchem, ocenia jego stan oraz określa czy jest konieczna ewakuacja okolicznych mieszkańców. Następnie, jeśli jest taka konieczność, mundurowi zabezpieczają wyznaczone przez pirotechnika miejsce przed dostępem osób postronnych. Dyżurny jednostki Policji na terenie, której ma miejsce zdarzenie, o odnalezieniu niewybuchu powiadamia saperów z jednostki wojskowej w Gliwicach, którzy niezwłocznie odbierają zabezpieczone niewypały.

Przypominamy, jak należy zachować się w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch:

Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje, dobrze jest wstępnie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.

źródło: KMP Bielsko-Biała

Zródłowy: mamnewsa.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, raising awerness about this topic is what drives us. We apologize if we make use of pictures in yours articles, but we need them to put a context in how findings are done. We will (and we always do) cite source and author of the picture. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn