Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Mundurowi zabezpieczyli niewybuch z czasów II wojny światowej

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

10/02/2022 Polonia, Bassa Slesia, Strzelin, Wiązów

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

W miniony czwartek oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie otrzymał zgłoszenie o znalezionym w Wiązowie niewybuchu z czasów II wojny światowej. Przybyły patrol policji potwierdził, że w obrębie terenu zabudowanego w miejscowości Wiązów, w odległości ok. 20 mb od odcinka drogi wojewódzkiej K-39 oraz 50 mb od najbliższych zabudowań gospodarczych w trakcie wykonywania prac ziemnych ujawniono  pocisk artyleryjski – wyjaśnia mł. asp. Łukasz Porębski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie. – Na tej podstawie dokonano zabezpieczenia miejsca zdarzenia, celem niedopuszczenia osób postronnych do momentu przyjazdu żołnierzy z I Brzeskiego Pułku Saperów.W związku z tym, że coraz częściej odnajdywane są pociski różnego rodzaju oraz kalibru, policja zwraca uwagę, aby samodzielnie nie próbować przenosić tego typu znalezisk, jak najszybciej powiadomić dyżurnego policji, a miejsce oznaczyć do czasu przyjazdu patrolu. Nie wolno znalezionych niewybuchów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy powiadomić:

– POLICJĘ – tel. 997, 112,

– STRAŻ POŻARNĄ – tel.998, 112.

Każda osoba przekazująca zgłoszenie powinna podać dyżurnemu Policji:

– opis przedmiotu (długość, średnica);

– dokładne miejsce i data wykrycia;

– dane osoby, która wykryła niewybuch i może wskazać dokładne miejsce jego położenia.o

Również należy powiadomić Policję o każdym wypadku powstałym w skutek działania tych przedmiotów. Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, które stanowią szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi. Pilne zgłoszenia będą realizowane natychmiast, to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin, pozostałe realizuje się nie później niż w ciągu 72 godzin.

Zdjęcie-Zródłowy: sloworegionu.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, raising awerness about this topic is what drives us. We apologize if we make use of pictures in yours articles, but we need them to put a context in how findings are done. We will (and we always do) cite source and author of the picture. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn