Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Mężczyzna w pobliżu Szemplina Czarnego znalazł pocisk rakietowy

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

09/11/2022 Polonia, (Polska), Varmia-Masuria (Warmińsko-Mazurskie), Nidzica (Nidzicki)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law e enforcement agency for assistance”

W poniedziałek około godz. 10:00 mężczyzna wykonujący prace polowe w pobliżu Szemplina Czarnego (gmina Janowo) poinformował dyżurnego nidzickiej jednostki Policji o ujawnionym niewybuchu. W pierwszej kolejności „wybuchowe znalezisko” sprawdził funkcjonariusz z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego nidzickiej Policji. Do czasu przybycia patrolu saperskiego, skorodowany pocisk rakietowy o długości około 100 cm zabezpieczali policjanci. Z uwagi na znaczną odległość od zabudowań, podjęte działania nie wymagały ewakuacji mieszkańców. 2 listopada patrol saperski zabrał niebezpieczny przedmiot, pochodzący najprawdopodobniej z okresu II Wojny Światowej by następnie zneutralizować go w bezpiecznym miejscu.

W przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu:

Nie dotykaj i nie przesuwaj go.

Nie manipuluj przy znalezionych tego typu przedmiotach, nie używaj wobec nich jakichkolwiek narzędzi. Takie działanie grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu!

Powiadom Policję. Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci powiadamiają specjalistyczny patrol saperski, a do momentu jego przybycia zabezpieczają znalezisko.

Do czasu przyjazdu Policji pozostań w pobliżu znaleziska, zabezpiecz miejsce – nie dopuszczaj innych osób do przedmiotu.

Działając profilaktycznie: zapoznaj swoje dzieci ze sposobem postępowania w przypadku ujawnienia niebezpiecznego znaleziska.

Policja

Zdjęcie-Zródłowygazetaolsztynska.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biographie d’une Bombe is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, raising awerness about this topic is what drives us. We apologize if we make use of pictures in yours articles, but we need them to put a context in how findings are done. We will (and we always do) cite source and author of the picture. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn