Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Medyka, residuato bellico nel treno merci

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

08/11/2018 Polonia, Precarpazia, Przemyśl, Medyka

Na miejsce zdarzenia wezwano funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz patrol saperski z 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie, którzy podjęli czynności związane z identyfikacją oraz zabezpieczeniem pocisku. Ujawniony pocisk artyleryjski kaliber 75 mm pochodzi najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej.

Foto-Fonte: portalprzemyski.pl

In Stazione a Medyka, durante un controllo effettuato si un treno merci proveniente dall’Ucraina e carico di materiali ferrosi, gli agenti, trovano una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn