Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Lubań, rinvenuti residuati bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

13/04/2018 Polonia, Bassa Slesia, Lubań

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Durante lavori di scavi effettuati in via Piramowicza, gli operai trovano due granate inesplose, risalenti alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: eluban.pl

Wczoraj ok godziny 16:00 dyżurny KPP w Lubaniu został powiadomiony, że na ul. Piramowicza w Lubaniu w trakcie prowadzonych prac archeologicznych w starej studni przy murach obronnych na terenie nieistniejącego klasztoru sióstr zakonnych znaleziono dwa granaty moździerzowe kaliber 82 mm (jeden w stanie całkowitej korozji, natomiast drugi kompletny wraz z zapalnikiem). Ponadto znaleziono również jeden stabilizator granatu moździerzowego kaliber 82 mm produkcji radzieckiej, jeden granat ręczny produkcji polskiej, oraz fragment taśmy z zawartością 5 sztuk amunicji kaliber 7,92 mm.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn