Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Lubań, rinvenuta bomba da mortaio

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

24/03/2018 Polonia, Bassa Slesia, Lubań

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Durante lavori di scavi effettuati in via Wrocławska, gli operai si rendono conto d’aver smosso un residuato bellico, risalente alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: eluban.pl

Znaleziony niewybuch to pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej. Odkryto go w hałdzie ziemi, usypanej w czasie prowadzonych tam wcześniej prac ziemnych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do czasu przyjazdu saperów teren wokół pocisku zabezpieczyli policjanci, w związku z tym przez blisko dwie godziny wyłączona z ruchu była ul. Cmentarna. Ruch na drodze przywrócono po godzinie 14.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

 

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn