Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Laskowiec, rinvenuto residuato bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

16/01/2021 Polonia, Masovia, Ostrołęka, Rzekuń

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

W Laskowcu (gmina Rzekuń) ujawniono wczoraj niewybuch. Funkcjonariusze ostrołęckiej komendy policji z przeszkoleniem pirotechnicznym stwierdzili, że jest to pocisk artyleryjski. Został podjęty dzisiaj przed południem przez saperów. Wcześniej zarządzono ewakuację około 40 mieszkańców.

Foto-Fonte: ostroleka.pl

Artificieri intervengono nel Comune di Laskowiec a causa del rinvenimento di un ordigno bellico inesploso risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn