Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Kłopotów, rinvenuto residuato bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

16/04/2019 Polonia, Bassa Slesia, Lubin, Kłopotów

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

W ostatnim czasie do opoczyńskiej policji wpłynęły zgłoszenia o odnalezieniu niewybuchów. Jedno z nich pochodziło od pracowników nadleśnictwa, którzy podczas sadzenia młodego lasu w miejscowości Kłopotów natknęli się na niewybuchy z czasów jak się później okazało II wojny światowej.

Foto-Fonte: naszemiasto.pl

Agenti forestali in area boschiva mentre posano nuovi alberi, trovano una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn