Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Kilkanaście niewybuchów w Kaletach

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

14/08/2023 Polska, Śląskie, Tarnogórski, Kalety

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law and/or enforcement agency for assistance”.

Mężczyzna wybrał się na grzyby do lasu koło Kalet. W przerytej prawdopodobnie przez dziki ściółce znalazł kilka niewybuchów. Powiadomił redakcję “Gwarka”, na miejsce pojechał nasz dziennikarz i potwierdził informację. Okazało się, że niewybuchów jest więcej. Leżą rozrzucone na przestrzeni o promieniu kilkunastu metrów. Nasz dziennikarz zawiadomił policję. Teren został zabezpieczony przez policjantów do momentu, gdy przyjadą saperzy.Pewnie nie skończy się na zneutralizowaniu kilkunastu niewybuchów. To pociski kaliber 20 mm do działka przeciwlotniczego. Cały teren trzeba będzie dokładnie przeszukać. Tylko, że ten teren był już oczyszczany, a potem kontrolowany czy coś tu nie zostało. To jak wykonujące zlecenie firmy wywiązały się z roboty? W tym miejscu doszło kiedyś do wypadku śmiertelnego – mówi mieszkaniec Kalet. W latach 90. zginął młody chłopak. Został śmiertelnie ranny przez niewybuch, który eksplodował. W lasach pomiędzy Kaletami a Sośnicą były pod koniec II wojny światowej niemieckie magazyny broni. Kiedy natarcie Armii Czerwonej nastąpiło w innym miejscu, niż spodziewało się tego niemieckie dowództwo, magazyny w pośpiechu próbowano ewakuować, część zdetonowano. Nie wszystko, bo pozostałościami zainteresowali się czerwonoarmiści. Część zabrali, część mieli wysadzić. Też nie wszystko. Teren był kompletnie nieprzewidywalny, bo gleba pracuje i po jakimś czasie zaryte w niej niewybuchy znajdowano na powierzchni. Bywało, że śmiałkowie zapędzający się w te lasy, przypłacali to życiem lub kalectwem. Kilkanaście lat temu zapalił się las. Przyjechały straże, ale zaczęło dochodzić do eksplozji i ludzi musiano wycofać. Nie dało się gasić ani z ziemi, ani z powietrza, bo nie było wiadomo, co, i w którą stronę poleci – opowiadał kilkanaście lat temu dziennikarzowi “Gwarka” Grzegorz Habrajski, leśniczy Leśnictwa Kalety. Z problemem oczyszczenia lasu z pozostałości po II wojnie światowej próbowano zmierzyć się kilkakrotnie. Ostatecznie, udało się zdobyć pieniądze przeznaczone na rekultywację terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze z unijnego Funduszu Spójności (Infrastruktura i Środowisko). Przetarg ogłoszony przez Lasy Państwowe obejmował oczyszczenie lasu o powierzchni 850 ha, do głębokości 1 metra. Wartość kontraktu wynosiła 570 tys. euro. Około 75 proc. tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Funduszu Spójności. W latach 2012-2013 usunięto stąd około 58 tys. niewybuchów. Jeżeli chodzi o rodzaje znalezisk, była ich cała gama: pociski przeciwpancerne, odłamkowe, granaty, moździerze, bomby, a nawet pociski rakietowe, tzw. ryczące krowy. Kolejny, już znacznie mniejszy obszar oczyszczono 2 lata później. W 2020 r. w Kaletach pojawił się firma, która miała skontrolować oczyszczony wcześniej las.

Zdjęcie-Zródłow: gwarek.com.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn