Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Józefów, la granata in soffitta

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

22/08/2018 Polonia, Masovia

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Nel Distretto di Otwock, Comune Józefów una 60-enne, mentre riordina la soffitta, trova una bomba a mano, risalente alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: bilgorajska.pl

Na przedmiot przypominający granat natknęła się na strychu podczas prac porządkowych 60-letnia mieszkanka gminy Józefów. Kobieta wyniosła go na zewnątrz i wezwała służby. Jak się okazało był to granat przeciwpiechotny typu F1 pochodzący z czasów II wojny światowej. Policjanci natychmiast zabezpieczyli teren przed dostępem osób postronnych.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn