Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Jelenia Góra, rinvenuto residuato bellico, manifestazione sportiva annullata

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

28/10/2019 Polonia, Bassa Slesia, Jelenia Góra

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Znaleziony przedmiot okazał się granatem moździerzowym. Impreza został odwołana. Teren zostanie zabezpieczony przez policję i straż pożarną do czasu przyjazdu saperów.

Foto-Fonte: 24jgora.pl

Durante una manifestazione sportiva uno spettatore nota una granata inesplosa, parzialmente interrata. La gara è sospesa fino all’arrivo del gruppo artificieri, che identificano l’ordigno: una bomba da mortaio risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn