Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Granat moździerzowy w Orzycu

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

06/06/2023 Polska, Mazowieckie, Maków (Makowski)

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law and/or enforcement agency for assistance”.

Maków Mazowiecki. Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło wiele lat, to nadal napotykamy na jej pozostałości w postaci m.in. niewybuchów. W sobotę (3 czerwca br.) w Makowie Maz. funkcjonariusze zostali wezwani za pośrednictwem dyspozytora numeru alarmowego nad rzekę Orzyc, gdzie dwóch chłopców natknęło się, jak ocenił policjant z grupy minersko-pirotechnicznej, na granat moździerzowy. Miejsce znaleziska zostało zabezpieczone do czasu przyjazdu grupy saperskiej, która usunęła niewybuch. W minionym tygodniu odnaleziono niewybuchy także (ponownie) w miejscowości Zamość, podczas prowadzonych w tamtym rejonie prac drogowych. One również były zabezpieczone przez policjantów, a następnie przekazane wojskowym saperom. Co należy zrobić w przypadku kiedy znajdziemy przedmiot przypominający taki pocisk? Makowska komenda zwraca uwagę, aby samodzielnie nie próbować przenosić tego typu znalezisk, nie dotykać i jak najszybciej powiadomić policję, a miejsce oznaczyć do czasu przyjazdu patrolu.

Zdjęcie-Zródłow: ciechpress.pl

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

Dear editors, Biography of a Bomb is aimed at highlighting the danger caused by unexploded bombs. Moreover, the most important aspect is that we work completely non profit, what drives us is raising awerness about this topic. We make use of your pictures and articles, but we need them to put a context in how findings are done. We trust in your understanding. We will (and we always do) cite the source and the author. We thank you for your comprehension

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn