Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Gio Linh, fermati trafficanti di residuati bellici

Categories: ultime

27/08/2020 Vietnam, Bac Trung Bộ, Quang Tri, Gio Linh

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Khám nơi ở của hai người, nhà chức trách Quảng Bình thu tổng cộng 454 kg thuốc nổ. Riêng vườn nhà ông Thảo có 9 đầu đạn 120 mm, hai đầu đạn 85 mm, 9 đạn cối 82 mm, một đạn cối 120 mm, 3 quả bom bi đường kính 6,5 cm. Tất cả đều là phế liệu chiến tranh.

Foto-Fonte: vnexpress.net

La Polizia Militare ferma trafficanti di residuati bellici inesplosi. Le persone arrestate avevano sotterrato granate d’artiglieria e bombe da mortaio. Per un totale di 454 Kg di esplosivo.

Tuy đã trải qua thời gian dài vùi sâu dưới lòng đất nhưng chúng vẫn cực kỳ nguy hiểm, có thể phát nổ và gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân bất cứ lúc nào.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn