Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Truong Hoi, distrutta bomba incendiaria

Categories: ultime

16/08/2020 Vietnam, Delta del Mekong

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Phòng Công binh, Phòng Hóa học (Bộ Tham mưu Quân khu 9), Đội xử lý bom, mìn (Lữ đoàn Công binh 25) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp xử lý thành công quả bom phốt pho 100LBS được phát hiện trên phần đất ruộng của gia đình ông Trần Thanh Triều (ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa- Vũng Liêm).

Foto-Fonte: baovinhlong.com.vn

Provincia Vĩnh Long, Distretto Vũng Liêm, Comune Trung Nghia, località Truong Hoi. Artificieri distruggono una bomba d’aereo del tipo incendiario da 100 libbre.

Tuy đã trải qua thời gian dài vùi sâu dưới lòng đất nhưng chúng vẫn cực kỳ nguy hiểm, có thể phát nổ và gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân bất cứ lúc nào.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn