Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Domasłów, rinvenuto residuato bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

09/06/2019 Polonia, Grande Polonia, Kępno

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie wpłynęło zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu (pocisku artyleryjskiego) na jednej z posesji w Domasłowie. Do zdarzenia zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie oraz OSP Perzów i OSP Domasłów.

Foto-Fonte: tygodnikkepinski.pl

Artificieri intervengono nel territorio di Perzów Comune Domasłów a causa del rinvenimento di una granata inesplosa e risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn