Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Co My, rinvenuta bomba d’aereo da 2000 libbre

Categories: ultime

28/08/2020 Vietnam, Bac Trung Bộ, Quang Tri, Vĩnh Linh, Co My

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

The farmer had informed local authorities after he found the UXO at a depth of 1.5 m while digging a pond. He hired an excavator to move it out of the pond before informing local authorities.

Foto-Fonte: e.vnexpress.net

Durante lavori di scavi effettuati vicino a un laghetto, a una profondità di un metro e mezzo, un agricoltore trova una bomba d’aereo da 2000 libbre.

Foto-Fonte: vnexpress.net

Quảng Trị có hơn 391.000 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, chiếm 83,8% diện tích. Năm 1996, tỉnh tiếp nhận các nguồn lực của quốc tế để rà phá bom mìn. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng, với tốc độ rà phá như hiện nay, phải 300 năm nữa Quảng Trị mới hoàn thành xử lý ô nhiễm bom mìn.

Tuy đã trải qua thời gian dài vùi sâu dưới lòng đất nhưng chúng vẫn cực kỳ nguy hiểm, có thể phát nổ và gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân bất cứ lúc nào.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn