Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Ciechanowiec, rinvenute in un vecchio pozzo 20 granate inesplose

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

23/05/2020 Polonia, Podlachia

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Ponad 20 pocisków artyleryjskich, 1 pocisk moździerzowy, 1 granat ręczny oraz hełm wojskowy znaleziono podczas prac przy oczyszczaniu akwenu przy Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Foto-Fonte: wysokomazowiecki24.pl

Distretto Wysokie Mazowieckie, Comune Ciechanowiec. Durante lavori effettuati presso il Muzeum Rolnictwa, e nel corso di operazioni movimento terra, gli operai in un vecchio serbatoio d’acqua, trovano 20 granate inesplose risalenti alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn