Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Chańcza, lavora nel campo agricolo e trova una granata inesplosa

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

06/12/2020 Polonia, Santacroce, Kielce, Raków, Chańcza

 “If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

– Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego miejsce zabezpieczyli policjanci z Rakowa – mówi Maciej Ślusarczyk. Jak dodał, należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe. – Dlatego miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku policji.

Foto-Fonte: radio.kielce.pl

Nel Comune di Chańcza un 25-enne in un campo agricolo trova una granata inesplosa. Il giovane allerta la Polizia, sul posto giungono anche gli artificieri i quali allertano di non toccare ordigni inesplosi.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn