Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Breslavia (Wroclaw) bomba da mortaio tra i binari ferroviari

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

21/04/2020 Polonia, Bassa Slesia, Breslavia (Wroclaw)

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Jak się dowiedzieliśmy przy ul. Karwińskiej – na terenie należącym do PKP – znaleziono niewybuch. Policja zamknęła ulicę dla ruchu. Wezwani na miejsce saperzy usunęli znalezisko. Jak dowiedzieliśmy się od jednego z nich, był to granat moździerzowy pochodzący z czasów II Wojny Światowej.

Foto-Fonte: gazetawroclawska.pl

Nel Distretto Krzyki, nel grande quartiere Południe, tra i rioni Księże Małe, Tarnogaj e Brochów, durante lavori di scavi effettuati nell’area ferroviaria adiacente a via Karwińska, gli operai trovano una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn