Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Bolesławiec, rinvenuti ordigni bellici p.g.m.

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

08/09/2019 Polonia, Bassa Slesia, Bolesławiec

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Niewybuchy zostały ujawnione przez firmę budującą park handlowy – powiedział Radosław Mazur, dowódca akcji saperów. – Każdy niewybuch jest groźny, czy jest jeden, czy jest ich sto, mogą zrobić człowiekowi krzywdę – dodał.

Fonte: gazetawroclawska.pl

Artificieri rimuovono e distruggono 37 residuati bellici risalenti alla prima guerra mondiale. I militari ricordano di non toccare ordigni inesplosi.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn