Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Harghita, i genieri allertano: non toccare residuati bellici

Categories: ultime

19/03/2017 Romania, Transilvania, Harghita

Nei pressi dei Monti Giurgeului in un campo del Pasul Creanga, un escursionista trova una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale. Gli artificieri dopo aver rimosso e distrutto l’ordigno, a residenti e turisti ricordano di non toccare residuati bellici inesplosi.

Foto-Fonte: ziarharghita.ro

să apeleze de urgenţă numărul unic 112, semnalând descoperirea de muniţii neexplodate, fără a le atinge ori a schimba poziţia acestora;

să respecte regulile şi măsurile stabilite pentru zonele cu risc la descoperirea de muniţii neexplodate;

să asigure securitatea locului respectiv până la sosirea personalului specializat al inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

    În zona în care sunt descoperite elemente de muniţie se interzice:

 

accesul persoanelor şi animalelor;

executarea de săpături manuale sau cu mijloace mecanice de către persoane neautorizate;

aprinderea focului deschis;

executarea unor lucrări de îmbunătăţiri funciare;

circulaţia vehiculelor.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

REGULI DE COMPORTARE ŞI ACŢIUNE A POPULAŢIEI ÎN CAZUL DESCOPERIRII MUNIŢIILOR RĂMASE NEEXPLODATE

17309795_798004530353501_5922896510435066503_n

Muniţiile descoperite neexplodate constituie un pericol deosebit pentru oameni, în condiţiile contactului cu acestea.

Pentru prevenirea accidentelor în rândul populaţiei, este interzis:

atingerea muniţiilor cu mâna sau cu alte obiecte;

ridicarea, transportul şi introducerea muniţiilor în diferite încăperi sau locuinţe;

comercializarea acestora prin agenţii de colectare a deşeurilor feroase şi neferoase;

lovirea sau mişcarea muniţiilor găsite în pământ sau la suprafaţă;

introducerea muniţiilor în foc;

topirea elementelor metalice de muniţii;

tăierea muniţiilor cu fierăstrăul, scule electrice sau prin sudură;

folosirea muniţiilor pentru improvizarea diferitelor unelte ;

utilizarea pulberilor şi explozivilor provenite din muniţii în scopuri artizanale;

demontarea de la muniţii a focoaselor sau a altor elemente componente;

folosirea pentru joacă, de către copii, a unor muniţii, cum sunt: grenadele, proiectilele şi focoasele sau alte elemente ale

La descoperirea muniţiilor rămase neexplodate, cetăţenii trebuie să respecte următoarele reguli:

 

să anunţe de urgenţă organele de poliţie, autorităţile administraţiei publice locale sau inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă despre descoperirea de muniţii neexplodate;

să nu mişte de pe loc muniţiile descoperite neexplodate;

să respecte regulile şi măsurile stabilite pentru zonele cu risc la descoperirea de muniţii neexplodate;

să nu desfacă sau să predea la operatorii economici specializaţi muniţii neexplodate pentru valorificarea ca deşeuri metalice;

să nu folosească muniţiile descoperite pentru improvizarea diferitelor scule sau ornamente;

să nu lovească, să taie sau să demonteze muniţiile neexplodate;

să nu aprindă focul deschis în apropierea muniţiilor descoperite neexplodate.

17353545_798004493686838_2618803185655635172_n

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
17309805_798004543686833_1820116636138139326_n