Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Danzica, rimossi due ordigni bellici inesplosi

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

18/06/2018 Polonia, Pomerania, Danzica

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Nel Distretto di Przeróbka, a Westerplatte, gli artificieri rimuovono due ordigni inesplosi, rinvenuti nell’area del Museo.

Foto-Fonte: trojmiasto.pl

W ramach rozpoczętych prac, związanych z trzecim etapem badań archeologicznych, prowadzonych przez Muzeum II Wojny Światowej, przeprowadzono rutynowe sprawdzenie terenu pod względem możliwości występowania niebezpiecznych przedmiotów związanych z bitewną i wojskową przeszłością Westerplatte. W trakcie badań saperskich odkryto dwa pociski o znacznych rozmiarach, które znajdowały się zaledwie kilkanaście centymetrów pod poziomem gruntu.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
2092581-Saperzy-w-akcji-Zdjecie-ilustracyjne