Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Cát Khánh, rinvenuta bomba d’aereo

Categories: ultime

17/07/2017 Vietnam, Nam Trung Bo, Binh Dinh

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Nel Distretto di Phù Cát a Cát Khánh, durante lavori di scavi effettuati e rivolti alla realizzazione di un’abitazione, gli operai trovano ad una bomba d’aereo inesplosa da 600 libbre.

Foto-Fonte: phapluatnet.vn

Ông Đỗ Đình Tân (82 tuổi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) cho biết, ngày 2/7, trong lúc nhóm thợ xây dựng đang đào móng để xây công trình cho gia đình ông thì một người trong nhóm thợ dùng xà beng đào trúng quả bom.

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
bom-nang-300kg