Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Żory, rinvenuta granata inesplosa

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

25/06/2017 Polonia, Slesia, Żory

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Nel quartiere di Kleszczów, durante lavori di scavi, l’operatore di una terna trova tra il materiale scaricato dalla benna, una granata inesplosa. Da Gliwice giungono gli artificieri che identificano l’ordigno: una granata d’artiglieria di fabbricazione sovietica.

Foto-Fonte: zory.com.pl

Do czasu przyjazdu żołnierzy ze specjalistycznej jednostki wojskowej prace zostały wstrzymane, a teren zabezpieczony przez policyjny patrol z Żor. Dzisiaj przed 8.00 saperzy zajęli się granatem umożliwiając tym samym kontynuację przerwanych na posesji prac.

 

Przypominamy jak zachować się w podobnej sytuacji:

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!

 

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy powiadomić:

POLICJĘ – tel. 997

STRAŻ POŻARNĄ – tel. 998

WOJEWÓDZKIE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO – tel. 112

Osoby przekazujące zgłoszenie/zawiadomienie powinny podać dyżurnemu:

opis przedmiotu (długość, średnica);

dokładne miejsce i data wykrycia;

dane osoby, która wykryła niewybuch i może wskazać dokładne miejsce jego położenia.

Również należy powiadomić Policję o każdym wypadku powstałym w skutek działania tych przedmiotów. Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, które stanowią szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi.

 

Pilne zgłoszenia będą realizowane natychmiast, to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin, pozostałe realizuje się nie później niż w ciągu 72 godzin.

 

Po zgłoszeniu należy w miarę możliwości zabezpieczyć teren przed dostępem dzieci i innych osób.

 

Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji:

Przyjęcie informacji o zdarzeniu.

Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lu niewybuchu.

Powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.

W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.

W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.

Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn