Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Wojnicz, rinvenuti residuati bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

09/07/2018 Polonia, Piccola Polonia, Tarnów

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Nel Comune di Wojnicz, durante lavori di sterro effettuati in via Rolnicza, gli operai trovano cinque granate inesplose, risalenti alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: rdn.pl

Kolejne niebezpieczne znaleziska w regionie tarnowskim. Drogowcy podczas prac na ulicy Rolniczej w Wojniczu znaleźli powojenne niewybuchy. Było to pięć granatów moździeżowych i jeden pocisk artyleryjski z czasów drugiej wojny światowej.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn