Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Wiang Sa, pensa sia un pesce, ma è una bomba da mortaio

Categories: ultime

06/04/2020 Thailandia, Thailandia del Sud, Surat Thani

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

ขณะที่นายสหัส นุ้ยเจริญ อายุ 71 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี นำวัวที่เลี้ยงไปผูกให้กินหญ้า บริเวณคูส่งน้ำที่มีน้ำเหลือไม่มากนัก ระหว่างที่ผูกวัวให้กินหญ้าอยู่นั้นมองไปเห็นปลาในร่องคูน้ำที่แห้งเกือบหมดแล้ว จึงได้ลงไปจับปลาและขณะลงงมหาปลาอยู่นั้นไปเจอวัตถุบางอย่างคล้ายๆขวดจึงเอามือลูบดู เห็นเป็นลูกเหล็กยาวๆจึงหยิบขึ้นมาดูเห็นว่าเป็นระเบิด จึงรีบวางลงและวิ่งขึ้นจากคูส่งน้ำไปบอกเพื่อนบ้านให้ช่วยแจ้งตำรวจ ที่สภ.เวียงสระ เข้ามาตรวจสอบ

Foto-Fonte: banmuang.co.th

Artificieri intervengono nel territorio di Wiang Sa a causa del rinvenimento di una bomba da mortaio inesplosa. A trovare l’ordigno un residente (71-enne) della frazione Moo 8. L’uomo, intento a pascolare una mucca, da un canale quasi in secca vede un pesce, si avvicina al fosso, vorrebbe prendere il pesce invece raccoglie una bomba da mortaio.

นอกจากนี้ยังได้แจ้งเตือนผู้ที่หาปลาว่าถ้าพบวัตถุต้องสงสัยอย่าได้เข้าใกล้หรือเคลื่อนย้ายเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้โดยเชื่

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn