Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Varsavia, rinvenuto residuato bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

03/09/2017 Polonia Masovia, Varsavia

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Nel Distretto di Bródno durante lavori di scavi effettuati lungo la Toruńska, gli operai trovano una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: warszawawpigulce.pl

Granat moździerzowy pochodzący najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej wykopali w czwartek rano pracownicy, którzy prowadzili roboty budowlane przy jed­nym z budynków na war­szaw­skim Bródnie. Miejsce zosta­ło zabez­pie­czo­ne przez strażników miejskich do przyjazdu patrolu rozminowania.

Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112. 

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn