Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Thom Mang, distrutta bomba d’aereo

Categories: ultime

22/08/2018 Vietnam, Tay Bac

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

In provincia di Son La, nel Distretto di Thuận Châu, nel Comune di Thom Mang, gli artificieri distruggono una bomba d’aereo da 750 libbre.

Foto-Fonte: qdnd.vn

Đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là lực lượng Công an, Dân quân tự vệ thuộc xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, lực lượng Công binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Ban chỉ huy Quân sự huyện Thuận Châu triển khai công tác canh phòng, thông báo cho người dân, tạo hành lang an toàn và tiến hành hủy nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tuy đã trải qua thời gian dài vùi sâu dưới lòng đất nhưng chúng vẫn cực kỳ nguy hiểm, có thể phát nổ và gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân bất cứ lúc nào.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn