Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Świnoujście, distrutti 1650 residuati bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

13/03/2018 Polonia, Pomerania Occidentale, Stettino

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Durante lavori effettuati in Świnoujście, nell’area boschiva adiacente a via Uzdrowiskowa, i genieri continuano a rimuovere residuati bellici inesplosi. Ad oggi gli artificieri hanno distrutto 1650 munizioni risalenti alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: swinoujskie.info

1650 szt. amunicji przeciwlotniczej zabezpieczyli saperzy z 8. Batalionu Saperów. W czwartek na placu budowy przy ul. Uzdrowiskowej znaleziono niewypały.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn