Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Świętochłowice, 21-enne fermato per detenzione di materiale esplodente

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

05/07/2018 Polonia, Slesia

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Nel Comune di Świętochłowice, un residente è stato fermato con l’accusa di detenzione di materiale esplodente. Gli artificieri trovano nell’abitazione dell’uomo 3669 granate inesplose, risalenti alle due guerre mondiali

Foto-Fonte: wiadomosci.gazeta.pl

Mieszkaniec Świętochłowic trzymał w mieszkaniu 3669 pocisków. Jak donosi “Gazeta Wyborcza” przeciwko mieszkańcowi Świętochłowic chorzowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Według katowickiej “Wyborczej” mężczyzna miał w domu aż 3669 pocisków przeciwlotniczych, granatów i zapalników.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn