Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Rakszawa, rinvenuti, residuati bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

18/11/2016 Polonia, Precarpazia, Łańcut, Rakszawa

Un residente, mentre lavora su un terreno di proprietà, trova tra altro materiale in ferro, 17 residuati bellici, risalenti alla seconda guerra mondiale. L’uomo allerta immediatamente la Polizia di Łańcut

Foto-Fonte: lancut.gada.pl

Niewybuchy czy niewypały w postaci pocisków artyleryjskich, granatów moździerzowych i innej amunicji to częste znaleziska pozostałe w naszych lasach i polach jeszcze z czasów II wojny światowej. Pomimo upływu lat nadal mogą być bardzo niebezpieczne. W przypadku takiego znaleziska nie należy go odkopywać, dotykać, oglądać czy przenosić w inne miejsce, a także kategorycznie nie wolno wrzucać go do ognia, stawu, jeziora czy rowu. Miejsce znalezienia należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie poinformować odpowiednie służby, w tym Policję.

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn