Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Przewięź, rinvenuto residuato bellico

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

03/04/2017 Polonia, Podlachia, Przewięź

Durante lavori forestali le persone addette a movimentare terreno trovano tra la terra smossa una granata inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: augustowskireporter.pl

W bieżącym tygodniu podczas prac związanych w przygotowaniem gleby w leśnictwie Przewieź spod pługa leśnego, niejako, wyskoczył na powierzchnię pocisk moździerzowy. Prace zostały natychmiast wstrzymane, a na powierzchnię wezwany został patrol saperski.

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn