Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Łomianki, rinvenuti due ordigni bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

17/02/2018 Polonia, Masovia, Varsavia

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Nel territorio del Distretto di Varsavia Ovest in località Łomianki durante lavori di scavi effettuati nel parco di via Fabrycznej gli operai trovano due granate inesplose, risalenti alla seconda guerra mondiale.

Foto-Fonte: warszawa.eska.pl

Na terenie parku przy ulicy fabrycznej, pracownicy, którzy prowadzili rewitalizację tego parku znaleźli dwa niewybuchy z okresu II wojny światowej.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn