Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Kołobrzeg, residuato bellico nell’area di una scuola

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

26/11/2017 Polonia, Pomerania Occidentale, Kołobrzeg

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

Durante lavori di scavi effettuati nel cortile della scuola elementare numero 1 gli operai trovano una bomba da mortaio risalente alla seconda guerra mondiale. Sul posto giungono gli artificieri che rimuovono e distruggono l’ordigno.

Foto-Fonte: radioszczecin.pl

Zakończyła się akcja saperów w kołobrzeskiej Szkole Podstawowej nr 1. We wtorek rano na szkolnym boisku znaleziono niewybuch. Decyzję o ewentualnej ewakuacji podstawówki odłożono do czasu przybycia saperów.

Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112. 

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn