Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Górki Małe, rinvenuti ordigni bellici

Categories: RESIDUATI BELLICI IN POLONIA

03/07/2018 Polonia, Slesia, Cieszyn

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”

Nel territorio della Brenna, nel Comune di Górki Małe durante lavori di sterro effettuati in via Zamilerze, un residente trova una granata inesplosa. Un secondo ordigno gli artificieri lo rimuovono in via Łęgowa.

Foto-Fonte: osp.pl

Jeden zastęp naszej jednostki udał się alarmowo na ulicę Zamilerze w Górkach Małych, skąd wpłynęło zgłoszenie o niewybuchu wykopanym przez jednego z domowników. Po dotarciu na miejsce potwierdzono zgłoszenie i zabezpieczono teren wokół niebezpiecznego znaleziska. Do przybycia służb odpowiednich za zneutralizowanie pocisku miejsce zdarzenia zabezpieczała Policja.

Kolejny tego dnia alarm w naszej jednostce. Tym razem jeden zastęp udał się alarmowo na ulicę Łęgową w Górkach Małych, gdzie strażacy działali przy neutralizacji plamy substancji ropopochodnej na jezdni.

PAMIĘTAJMY ! Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziemy tego typu przedmiot nie należy go podnosić, przesuwać oraz w niego uderzać. Należy natychmiast przerwać pracę i oddalić się na bezpieczną odległość. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policja przypomina o w wypadku znalezienia niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno go dotykać, ani próbować przenosić i niezwłocznie powiadomić policję lub służby ratunkowe – 112.

Biography of a Bomb

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn