Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

News

Ognuno recita il proprio ruolo, immerso in quella divina sensazione di devozione allo scopo comune: la realizzazione di un'opera d'arte, che anche la bonifica bellica sa idealizzare.

Dan Sai, rinvenuti ordigni bellici inesplosi

Categories: ultime

20/04/2020 Thailandia, Loei, Dan Sai

“If you ever come across anything suspicious like this item, please do not pick it up, contact your local law enforcement agency for assistance”.

ที่จังหวัดเลย เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าพบระเบิดริมถนนเลยด่านซ้าย เลยป้อมตำรวจบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย จึงรีบประสานตำรวจ และชุดเก็บกู้ระเบิด หรือ EOD มาเก็บกู้ ตรวจสอบเบื้องต้นเป็นระเบิดชนิดขว้าง สภาพเก่าขึ้นสนิม แต่ยังใช้งานได้ เจ้าหน้าที่จึงนำยางรถยนต์มาครอบไว้เพื่อลดแรงระเบิด ก่อนทำการเก็บกู้ทำลาย

Fonte: news.ch7.com

Durante lavori di scavi effettuati nel territorio del Muang, l’operatore di una terna, tra la terra smossa nota residuati bellici inesplosi.

นอกจากนี้ยังได้แจ้งเตือนผู้ที่หาปลาว่าถ้าพบวัตถุต้องสงสัยอย่าได้เข้าใกล้หรือเคลื่อนย้ายเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้โดยเชื่

Biography of a Bomb

Foto: Archivio

CondividiShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn